frisklivssentralen-logo

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet omfatter støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt og søvn. Frisklivssentralen skal være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid.

Hva er en frisklivsresept:

En frisklivsresept innebærer at du får hjelp til motivasjon for å justere livsstil gjennom samtaler med helsepersonell ved Frisklivssentralen. Du kan få hjelp til fysisk aktivitet, bedre kosthold, bedre søvn eller å slutte å snuse eller røyke. Vi hjelper deg å lage en plan for de neste ukene, og du får tilbud om å delta på våre frisklivstreninger og kurs. En frisklivsresept varer vanligvis i 12 uker, og kan forlenges dersom du har behov for det. Målet er at du etter oppfølgingen har fått den hjelpen du trenger for å fortsette på egenhånd. Lege, annet autorisert helsepersonell eller NAV kan henvise deg til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men du kan også kontakte frisklivssentralen på eget initiativ.

Hvem kan få frisklivsresept:

Tilbudet passer for deg som ønsker å justere livsstilen og trenger hjelp til det. Primært er frisklivsresept rettet mot personer som har økt risiko for eller allerede har utfordringer eller sykdommer knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Det kan også være god hjelp ved psykiske utfordringer og det er aktuelt uansett om du er i jobb/skole, sykemeldt eller ute av arbeidslivet for kortere eller lengre tid.

Pris: egenandel på kr. 300,-

Kontaktinformasjon:

Frisklivsveileder i Ringebu kommune er lokalisert på Freskus, Tromsnesvegen 34 Fåvang.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker deltakelse på Frisklivssentralen!

Tlf: 474 75 769 eller e-post:  


Aktivitetskalender for Frisklivssentralen

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG

Sirkeltrening

m/frisklivsveileder og turnusfysioterapeut

kl. 12.00–13.00

Fotballbanen, Fåvang

Medisinsk yoga

m/ Anne Berit Melkild

kl. 10.00-11.30

Sal, Freskus

Stavgang

m/turnusfysioterapeut og frisklivsveileder

kl. 09.00 – 10.00

Oppmøte på Freskus

Friskliv-STERK

m/frisklivsveileder og turnusfysioterapeut

kl. 13.30-14.30

Treningsrom, Freskus

Friskliv-STERK

m/frisklivsveileder og turnusfysioterapeut

kl. 10.00-11.00

Treningsrom, Freskus

Utendørs styrketrening: Styrketrening med egen kroppsvekt hvor vi fokuserer på styrke og stabilisering av hele kroppen.

Friskliv-STERK: Styrketrening i form av sirkeltrening på apparater. Frisklivsveileder og turnusfysioterapeut leder timen og er tilgjengelig for veiledning.

Medisinsk yoga: En trygg yogaform der pusten er i fokus. Ta på varme bevegelige klær, pledd, pute og drikkeflaske.

Stavgang: Utendørs gruppetime med fokus på utholdenhet sammen med frisklivsveileder og turnus fysioterapeut. Mulighet for å låne staver hos Frisklivssentralen. Husk å kle deg etter været!