Rent_Senter_Logo
Rent Senter

MEDLEMSVILKÅR RENT SENTER

Freskus har inngått avtale om Rent Senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer.

I forbindelse med Rent Senter-programmet kreves det at alle medlemmer av Freskus signerer en erklæring om at man tar avstand fra bruk av dopingmidler. Erklæringen viser også at medlemmet er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Freskus rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Freskus har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler vil medlemmet bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter medlemmet til å avgi dopingprøve mens han/hun befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Unnlatelse av å signere erklæringen anses som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og Freskus har anledning til å heve treningsavtalen.
Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Freskus kan bli politianmeldt.

E-LÆRINGSPROGRAM FOR MEDLEMMER

Antidoping Norge har utarbeidet et e-læringsprogram tilpasset medlemmer på treningssentra. Målet med programmet er å informere om lovgivning og antidopingregler, samt å gi økt kunnskap omkring helsekonsekvenser forbundet med dopingbruk.

E-læringsprogrammet tar deg gjennom fire moduler, hvor du vil få kunnskap om:

  • Antidopingregler
  • Dopingkontroll
  • Helsekonsekvenser ved dopingbruk
  • Kosttilskudd

Vi anbefaler at alle våre medlemmer gjennomfører e-læringsprogrammet. For å starte programmet gjør du følgende:

  1. Gå inn på Rent Senter
  2. Klikk på «Ny bruker»
  3. Fyll inn feltene for registrering
  4. Skriv senterkoden «NL95M»
  5. Trykk «Lagre»

Ved fullføring av e-læringsprogrammet vil du motta et diplom på mail.