frisklivssentralen-logo

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Frisklivstilbudet har til hensikt å fremme helse og forebygge sykdom.

Tilbudet er derfor spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt.
Ønsker du hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk? Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

Har du tenkt at du skulle gjort noen endringer, men kommer ikke helt i gang? Trenger du hjelp til å lage en plan om hvordan en skal få gjennomført endringer? Da kan frisklivssentralen hjelpe deg.

Lege, annet autorisert helsepersonell eller NAV kan henvise deg til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men du kan også kontakte frisklivssentralen på eget initiativ.

Frisklivsresepten varer i tre måneder, og starter med en motivasjonssamtale med fokus på livsstilsrelaterte utfordringer i forbindelse med fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. I løpet av tre måneders perioden tilbys du bl.a.:

  • Motivering og oppfølging.
  • Treningsveiledning hvis du ønsker det.
  • Mulighet for å delta på gruppetrening i Frisklivssentralens regi.

Pris: egenandel på kr. 300,-.

Frisklivsveileder i Ringebu kommune er lolakalisert på Freskus og kan nås på telefon +47 474 75 769.

Eller e-post: *protected email*

Ta kontakt!


Aktivitetskalender for Frisklivssentralen

Tirsdag Onsdag Torsdag
Frisklivstrim UTE Medisinsk yoga Friskliv-STERK
m/frisklivsveileder
og turnusfysioterapeut
m/Anne Berit Melkild m/frisklivsveileder
og turnusfysioterapeut
kl. 09.00-10.00 kl. 10.00-11.30 kl. 12.00-13.00
Oppmøte Freskus Sal, Freskus Treningsrom, Freskus
 Friskliv-STERK Frisklivstrim
m/frisklivsveileder
og turnusfysioterapeut
m/turnusfysioterapeut
kl. 10.15-11.15. kl. 14.00-15.00
Treningsrom, Freskus Sal, Freskus

Frisklivstrim UTE: Gruppetime utendørs sammen med frisklivsveileder og turnusfysioterapeut. Timen består i varierte aktiviteter hvor du får opp pusten.
Mulighet for å låne staver hos Frisklivssentralen. Husk å kle deg etter været!
Friskliv-STERK: Styrketrening i form av sirkeltrening på apparater. Frisklivsveileder og turnusfysioterapeut leder timen og er tilgjengelig for veiledning.
Frisklivstrim:
Gruppetime med turnusfysioterapeut inne i sal. En lystbetont
treningstime med varierte øvelser på kondisjon, styrke og balanse.
Medisinsk yoga: En trygg yogaform der pusten er i fokus. Ta på varme bevegelige klær, pledd, pute og drikkeflaske.